ما و این چند روز

سلام

صدایما رو از منزل مادری می شنوید

بله اداره نرفتیم فردا رو هم نمی ریم دیروز رو هم نرفتیم چون قند عسلمون یکشنبه ما رو شوکه کرد و به دستور مامان جان استراحت مطلقیم

دلم به حال خانومای استراحت مطلق می سوزه ما که تو این دو روزه کلی حوصلمون سر رفته البته رو کارای پسرک هم حساس شدیم و هر چند دقیقه یه بار مجبورش می کنیم تکون بخوره حالا بقیه روزا بهش می گفتیم مادر جان ارام!!!!

دلم خیابون می خواد

آره دیگه حالا از شنبه که می خوام برم سر کار همش نگرانم که از بس خوابیدم این چند روز نتونم از پسش بر بیام

الانم با حالت دراز کش و با لپ تاپ دارم آپ می کنم

آی تنبلی حال می ده آی حال می ده!!!!

/ 0 نظر / 15 بازدید