ما و لگد های پی در پی

آقا ما هنوز همون درد غریب خوردن رو داریم!! یعنی باز گشنمه!!

این پسر بلا هم که یک بند لگد می زنه و ما رو بهم می ریزه باید به دکتر بگم

فکر کنم بچم بیش فعاله!!‌دیگه روز و شب براش معنا نداره همیشه در حاله لگده!!

تا 3 شب پیش اگه به پهلو می خوابیدم تکون نمی خورد ولی حالا!! انگار بندری می رقصه اون تو!!

بذار بیاد بیرون یه حالی بهش می دم اساسی!!!!!

/ 0 نظر / 20 بازدید