بعد از تعطیلات

سلام

پسرک من امروز بسیار شیطون شده و از صبح داره شیطنت می کنه دیگه به این کاراش عادت کردم و فکر می کنم وقتی به دنیا می آد کلی دلم برای این کاراش تنگ می شه!! یادتونه چه قدر از تکوناش بدم می اومد!!!

این چند روز رو بیشتر خونه بودیم و بسیار خوابیدیم امروز هم از صبح هیچ کاری نکردم چون دلم نمی خواست کار کنم دلم می خواست ول بچرخم

خوب بنده دچار افسردگی بارداری شدم

چه قدر دلم می خواست قیافه پسرک شکل من باشه نه باباش ولی چه می شه کرد همین که سالمه جای شکر داره!!

دلم می خواد زودتر به دنیا بیاد نه به خاطر اینکه درد داشته باشم نه!! می خوام از بلا تکلیفی در بیام! هیچ کاری نمی تونم بکنم همش مثل یه تیکه گوشت یه جا افتادم این حالم بدتر می کنه وقتی هم حالم خوبه بقیه بهم اجازه نمی دن کاری کنم

دلم میخواد مثل قدیم آشپزی کنم و برم بیرون می دونم پسرک به دنیا بیاد تا مدتها نمی تونم ولی حوب سرم گرمه وقتی برای فکر کردن به این کارا ندارم

و اینکه واقعاَ‌ دلم می خواد بدونم پسرک چه شکلیه شاید فکر کنید قیافه که مهم نیست ولی برای من مهم شده!!

دلم میخواد یه کوچولو شکل من باشه!! یه کوچولو!! خدایا می شه صورتش مثل من گرد باشه!! اخلاقش برام مهم نیست راستش اگه مثل باباش باشه خوشحال ترم می شم ولی ظاهرشو دوست دارم یه کم مثل من باشه!!

یعنی این دو ماه می گذره؟؟؟؟؟

/ 0 نظر / 11 بازدید